Các b ơi,cho e hỏi tý. E có nguồn máy phát cấp lên thanh cái cho tải thông qua 1 attomat 400A, dây dẫn 3x240, do tải lớn,dây dẫn nóng,muốn đấu thêm 1 attomat 400A, dây 3x120 bắt lên vị trí khác của cùng thanh cái. Thì dòng trên dây dẫn sẽ phân bố ntn???

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: