Em sắp làm đồ án tốt nghiệp
Anh nào có tài liệu về Thiết kế 22kV, TBA từ 110kV, Nhà Máy Điện, Quy hoạch lưới 22kV, Bảo vệ Rơle TBA từ 110kV
Em xin than khảo với ạ.em cảm ơn nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: